Dbamy o inspirujący i bezpieczny klimat  dla rozwoju Twojego dziecka

Szczęśliwe dzieciństwo to fundament dorosłego życia. To mocna podstawa naszych przyszłych osiągnięć i poczucia własnej wartości.
Nasze przedszkole tworzy warunki do tradycyjnie pojmowanego dzieciństwa z zabawą jako mottem działalności, narzędziem, przejawem i jednocześnie świadectwem naszej metody.

Wychowujemy dzieci do uczestnictwa w kulturze, zadawania pytań, dobrych relacji z ludźmi i autonomii.
Dydaktyczna i wychowawcza praca przedszkola pod kierunkiem znakomitego metodyka od 18 lat owocuje sukcesami naszych absolwentów.