Serdeczne podziękowania dla państwa Patrycji i Marcela Wiercichowskich, ich dzieci – Tobiasza i Helenki, państwa Pauliny i Michała Cygal oraz ich syna Dominika za udział w sesji fotograficznej i życzliwą zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych przedszkola.