Pracę z dziećmi planujemy starannie, aby przez kilka lat pobytu w przedszkolu mogły rozwinąć umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia i przygotować się do szkoły najlepiej jak potrafią. Mamy trzy, może cztery lata, w czasie których chcemy zaproponować dziecku atrakcyjną, pouczającą i twórczą zabawę, pomóc w zdobyciu samodzielności i poczucia własnej wartości.

Całościowa ocena naszej pracy pedagogicznej, dokonana przez kuratorium według standardów ministerialnych w roku 2013, zbiegła się z zakończeniem planu na lata 2009 – 2013. Postawiliśmy na rolę kultury w kształtowaniu osobowości a rozwój intelektualny stawał się naturalną konsekwencją i wartością dodaną takiego podejścia, Nasze działania spotkały się z wielkim uznaniem wizytatorów.

Reforma postawiła przed dziećmi nowe wyzwania. Musimy pomóc im sprostać wymaganiom, stąd w planach pracy więcej zagadnień dotyczących przygotowania do podjęcia wyzwań intelektualnych w warunkach szkolnej ławki i działań, które w przyjazny sposób zahartują emocje i otworzą dziecko.

2013/2014 Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez edukację matematyczną.

2014/2015 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez czynności intelektualne prowadzące do nauki czytania.

2015/2016 Środowisko przyrodnicze inspiracją do rozwoju wszystkich sfer funkcjonowania dziecka.

2016/2017 Dziecięca literatura inspiracją do budowania systemu wartości dzieci.

2017/2018 Muzyka rozwija postawy twórcze i wpływa na wszechstronny rozwój dzieci i ich osobowości.

2018/2019 Dziedzictwo patriotyczne i kulturalne inspiracją do aktywności oraz kreacji werbalnej, muzycznej i plastycznej.

Wyraźnie zasygnalizowany roczny temat nie oznacza „wąskiej specjalizacji” w pracy dydaktycznej. Harmonijny rozwój wszystkich sfer i umiejętności jest najważniejszy, a wybór tak naprawdę dotyczy metod, narzędzi, bazy materialnej oraz aktywności wszelkiego rodzaju budujących środowisko sprzyjające twórczemu zaangażowaniu dziecka.
Każdy roczny program wyznacza też nowe kierunki samokształcenia nauczycielom. Przegląd tradycyjnych i nowych metod, tworzenie projektów, indywidualizacja pracy z dziećmi, kontakt z profesjonalną literaturą, szkolenia, zajęcia otwarte dla rodziców i innych nauczycieli, wymiana wiedzy i doświadczeń są gwarancją świeżego i twórczego podejścia do pracy z dziećmi w każdym roku szkolnym.