Wspólnie pobraliśmy próbki glonów żyjących w zbiornikach wodnych, aby potem móc obejrzeć je pod mikroskopami.

Related posts