Podczas realizacji różnych projektów powstają małe muzea sztuki użytkowej z eksponatów przyniesionych z domu.   Tu, wystawa zegarów starych i nowoczesnych. Nie wszystkie rodzaje są dostępne, ale dzieci znają je wszystkie z literatury dziecięcej i wydawnictw encyklopedycznych. Eksperymentują z klepsydrą i zegarem słonecznym.

Related posts