Program

Pracę z dziećmi planujemy starannie, aby przez kilka lat pobytu w przedszkolu mogły rozwinąć umiejętności, zainteresowania, uzdolnienia i przygotować się do szkoły najlepiej jak potrafią. Chcemy zaproponować dziecku atrakcyjną, pouczającą i twórczą zabawę, pomóc w zdobyciu samodzielności i poczucia własnej wartości.

Postawiliśmy na rolę kultury w kształtowaniu osobowości a rozwój intelektualny stawał się naturalną konsekwencją i wartością dodaną takiego podejścia.

Wyraźnie zasygnalizowany coroczny temat planu naszej pracy nie oznacza „wąskiej specjalizacji” w pracy dydaktycznej. Harmonijny rozwój wszystkich sfer i umiejętności jest najważniejszy, a wybór tak naprawdę dotyczy metod, narzędzi, bazy materialnej oraz aktywności wszelkiego rodzaju budujących środowisko sprzyjające twórczemu zaangażowaniu dziecka.
Każdy roczny program wyznacza też nowe kierunki samokształcenia nauczycielom. Przegląd tradycyjnych i nowych metod, tworzenie projektów, indywidualizacja pracy z dziećmi, kontakt z profesjonalną literaturą, szkolenia, zajęcia otwarte dla rodziców i innych nauczycieli, wymiana wiedzy i doświadczeń są gwarancją świeżego i twórczego podejścia do pracy z dziećmi w każdym roku szkolnym.