Chcemy pielęgnować tradycję szczęśliwego, beztroskiego, prawdziwego dzieciństwa. Pragniemy, by nieskrępowana ciekawość i swobodny dostęp do informacji z różnych źródeł kształtowały umysł dziecka; żeby zawsze miało pod ręką papier, kredki, plastelinę i nożyczki,  a w zabawie towarzyszył mu czuły opiekun, którego wzroku nie trzeba szukać wysoko i daleko. Chcemy, by dzieci znały tradycyjne wyliczanki, rymowanki, piosenki i zabawy; żeby umiały cieszyć się towarzystwem i rozmową z rówieśnikami oraz nawiązywać serdeczne przyjaźnie; żeby mogły w przedszkolu hodować ślimaki; żeby wracały ze spaceru z brudnymi, a nawet podrapanymi kolanami; żeby mogły kiedyś powiedzieć: „Moje dzieciństwo było wspaniałe”.
W naszym przedszkolu panuje serdeczna atmosfera. Miła i fachowo przygotowana kadra pedagogiczna zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wspieramy poczucie własnej wartości dzieci w każdej sytuacji poprzez:

  • pielęgnowanie mocnych stron dziecka,
  • uszanowanie indywidualnego tempa pracy,
  • okazywanie zainteresowania problemami dziecka,
  • liczenie się z jego opiniami,
  • zachęcanie do podejmowania aktywności,
  • docenianie i uznawanie działalności dziecka,
  • pozwalanie na wyrażanie uczuć.